ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σχολική Ενημέρωση

ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΠ

Θέματα ΣΕΠ

E-BOOKS

Ε-Books

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Βιβιοθήκες

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Ηλεκτρονικά Εργαστήρια
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ρωτήστε τον Καθηγητή

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαγωνίσματα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ

Συζήτηση με συμμαθητές

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προσωπικά Δεδομένα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ CSMA/CD

Στο πρότυπο CSMA/CD, ο κόμβος που πρόκειται να μεταδώσει, ανιχνεύει το κανάλι και αν διαπιστώσει ότι είναι ελεύθερο (κατάσταση Αργίας) στέλνει. Διαφορετικά (κατάσταση Μετάδοσης ή Ανταγωνισμού), περιμένει μέχρι να ελευθερωθεί. Αν δύο ή περισσότεροι κόμβοι αρχίσουν ταυτόχρονα μετάδοση, θα συμβεί Σύγκρουση. Μόλις οι κόμβοι διαπιστώσουν τη σύγκρουση, σταματούν τη μετάδοση και την επιχειρούν ξανά σύμφωνα με το Δυαδικό αλγόριθμο εκθετικής αποχής που λαμβάνει υπόψη το πόσες φορές έχουν εμπλακεί σε σύγκρουση.

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΙΔΑΛΟΣ 2004-2005

1ο ΤΕΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ