ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σχολική Ενημέρωση

ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΠ

Θέματα ΣΕΠ

E-BOOKS

Ε-Books

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Βιβιοθήκες

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Ηλεκτρονικά Εργαστήρια
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ρωτήστε τον Καθηγητή

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαγωνίσματα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ

Συζήτηση με συμμαθητές

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προσωπικά Δεδομένα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑ

Η βενζινομηχανή λειτουργεί σε τέσσερις χρόνους :

1oς : Εισαγωγή

2oς : Συμπίεση

3oς : Καύση

4oς : Εκτόνωση

Στον 1o χρόνο ανοίγει η βαλβίδα εισαγωγής Α και το μίγμα βενζίνης - αέρα εισέρχεται στον κύλινδρο Μ μέσο της εισαγωγής C . Ταυτόχρονα το έμβολο Ν κινείται προς τα κάτω προς το λεγόμενο κάτω νεκρό σημείο ( Κ.Ν Σ ) .

Στον 2o χρόνο κλείνει η βαλβίδα εισαγωγής Α και το έμβολο Ν κινείται προς τα επάνω συμπιέζοντας το μίγμα βενζίνης – αέρα . Με την συμπίεση αυξάνει η πίεση και η θερμοκρασία του μίγματος .

Στον 3ο χρόνο λίγο πριν το έμβολο φτάσει στο άνω μέρος του κυλίνδρου Μ , το λεγόμενο άνω νεκρό σημείο ( Α.Ν.Σ ) , ο αναφλεκτήρας Κ , ή κοινός μπουζί , δίνει τον σπινθήρα και το μίγμα βενζίνης – αέρα αναφλέγεται προκαλώντας έκρηξη . Το έμβολο Ν κινείται προς τα κάτω ωθούμενο από τα καυσαέρια της καύσης του μίγματος .

Στον 4o χρόνο το έμβολο Ν κινείται προς τα επάνω ενώ ταυτόχρονα ανοίγει η βαλβίδα εξαγωγής J και τα καυσαέρια οδηγούνται μέσο του θαλάμου L στην ατμόσφαιρα . Στη συνέχεια επαναλαμβάνεται η όλη διαδικασία που περιγράφτηκε παραπάνω . .

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΙΔΑΛΟΣ 2004-2005

1ο ΤΕΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ