ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σχολική Ενημέρωση

ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΠ

Θέματα ΣΕΠ

E-BOOKS

Ε-Books

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Βιβιοθήκες

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Ηλεκτρονικά Εργαστήρια
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ρωτήστε τον Καθηγητή

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαγωνίσματα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ

Συζήτηση με συμμαθητές

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προσωπικά Δεδομένα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ DIESEL ΜΗΧΑΝΗΣ

Η πετρελαιομηχανή λειτουργεί σε τέσσερις χρόνους :

1oς : Εισαγωγή

2oς : Συμπίεση

3oς : Καύση

4oς: Εκτόνωση

Στον 1o χρόνο ( air intake ) ανοίγει η βαλβίδα εισαγωγής και εισέρχεται στον θάλαμο αέρας μέσο της θυρίδας εισαγωγής (air intake ) . Ταυτόχρονα ψεκάζεται το πετρέλαιο από το μπεκ ενώ το έμβολο κινείται προς τα κάτω προς το λεγόμενο κάτω νεκρό σημείο ( Κ.Ν Σ ) .

Στον 2o χρόνο ( press ) κλείνει η βαλβίδα εισαγωγής και το έμβολο κινείται προς τα επάνω συμπιέζοντας το μίγμα πετρελαίου – αέρα . Με την συμπίεση αυξάνει η πίεση ( pressure ) και η θερμοκρασία ( temperature ) του μίγματος .

Στον 3ο χρόνο ( fuel injection and combustion ) λίγο πριν το έμβολο φτάσει στο άνω μέρος του κυλίνδρου, το λεγόμενο άνω νεκρό σημείο ( Α.Ν.Σ ) , το μίγμα πετρελαίου – αέρα αυταναφλέγεται προκαλώντας έκρηξη . Το έμβολο κινείται προς τα κάτω ωθούμενο από τα καυσαέρια της καύσης του μίγματος .

Στον 4o χρόνο ( exhaust ) το έμβολο κινείται προς τα επάνω, ενώ ταυτόχρονα ανοίγει η βαλβίδα εξαγωγής και τα καυσαέρια οδηγούνται μέσο του θαλάμου exhaust στην ατμόσφαιρα . Στη συνέχεια επαναλαμβάνεται η όλη διαδικασία που περιγράφτηκε παραπάνω > 

 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΙΔΑΛΟΣ 2004-2005

1ο ΤΕΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ