ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σχολική Ενημέρωση

ΘΕΜΑΤΑ ΣΕΠ

Θέματα ΣΕΠ

E-BOOKS

Ε-Books

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ

Βιβιοθήκες

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Ηλεκτρονικά Εργαστήρια
ΡΩΤΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Ρωτήστε τον Καθηγητή

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ

Διαγωνίσματα

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΜΜΑΘΗΤΕΣ

Συζήτηση με συμμαθητές

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Προσωπικά Δεδομένα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

Εκλογές Μαθητικών Κοινοτήτων

Οι εκλογές για την ανάδειξη των μαθητικών συμβουλίων των σχολείων και των πενταμελών συμβουλίων των μαθητικών κοινοτήτων, για το σχολικό έτος που διανύουμε, θα πραγματοποιηθούν σε όλες τις σχολικές μονάδες της περιφέρειάς σας σύμφωνα με την Υ.Α. 23.613/6/Γ2/4094/23-9-86 (Φ.Ε.Κ. 619 τ.Β΄/25-9-86), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την Υ.Α. Γ2/336/29-1-91 (Φ.Ε.Κ. 66 τ.Β΄/14-2-91), από την 1 η έως και την 30 η Νοεμβρίου 2004.

Η ημερομηνία για κάθε σχολική μονάδα θα καθορίζεται από το Διευθυντή του Σχολείου και το Σύλλογο των Διδασκόντων Καθηγητών σε συνεργασία με τα μαθητικά συμβούλια.

Για τις ημερομηνίες διεξαγωγής των εκλογών θα πρέπει να ενημερώνεται η Διεύθυνση Δ.Ε. ή το Γραφείο Δ.Ε. όπου ανήκει η κάθε σχολική μονάδα

Περισσότερα Νέα

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΑΙΔΑΛΟΣ 2004-2005

1ο ΤΕΕ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΝΟΥ